Foto: Ketil Jacobsen/Norsk villreinsenter
Foto: Ketil Jacobsen/Norsk villreinsenter

SKNG – sekretariatet for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal

Dei seks Nordals-kommunane har tilsett ein sekretariatsleiar i 100 % stilling. Kontorplassen er Midtgard i Lom.  Den tilsette er Morten Sørhage. Styret for sekretariatet er leiarane i dei kommunale kontrollutvala.

2016-06-22

Kva gjer kontrollutvala

Kontroll og tilsyn

Kommunestyret har øvste tilsynet med den kommunale forvaltninga. Kontrollutvalet arbeider på vegne av kommunestyret.

 

2016-06-22
Dovre Delvis skyet 13
Lesja Delvis skyet 11
Lom Lettskyet 13
Sel Delvis skyet 13
Skjåk Klarvær 14
Vågå Delvis skyet 12