Ny revisjonsordning

Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet Revisjon IKS drøftar om dagen ein fusjon. Etter det som er drøfta så langt, vil hovudkontoret bli på Lillehammer, mens ein vil ha eit kontor på Otta som vil ta seg av kommunane i Nord-Gudbrandsdalen.

2017-02-06

SKNG – sekretariatet for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal

Dei seks Nordals-kommunane har tilsett ein sekretariatsleiar i 100 % stilling. Kontorplassen er Midtgard i Lom.  Den tilsette er Morten Sørhage. Styret for sekretariatet er leiarane i dei kommunale kontrollutvala.

2016-06-22

Kva gjer kontrollutvala

Kontroll og tilsyn

Kommunestyret har øvste tilsynet med den kommunale forvaltninga. Kontrollutvalet arbeider på vegne av kommunestyret.

 

2016-06-22
Dovre Klarvær 4
Lesja Klarvær 1
Lom Klarvær 6
Sel Klarvær 6
Skjåk Klarvær 6
Vågå Klarvær 5