Ny revisjonsordning

Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet Revisjon IKS drøftar om dagen ein fusjon. Etter det som er drøfta så langt, vil hovudkontoret bli på Lillehammer, mens ein vil ha eit kontor på Otta som vil ta seg av kommunane i Nord-Gudbrandsdalen.

Frå 1. juni 2017 gjeld ei samarbeidsavtale mellom Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet Revisjon IKS.

Protokoll frå styremøte i NGK                         Heimeside Innlandet Revisjon IKS

2017-02-06

SKNG – sekretariatet for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal

Dei seks Nordals-kommunane har tilsett ein sekretariatsleiar i 100 % stilling. Kontorplassen er Midtgard i Lom.  Den tilsette er Morten Sørhage. Styret for sekretariatet er leiarane i dei kommunale kontrollutvala.

2016-06-22

Kva gjer kontrollutvala

Kontroll og tilsyn

Kommunestyret har øvste tilsynet med den kommunale forvaltninga. Kontrollutvalet arbeider på vegne av kommunestyret.

 

2016-06-22
Dovre Delvis skyet 11
Lesja Delvis skyet 11
Lom Skyet 12
Sel Delvis skyet 12
Skjåk Delvis skyet 11
Vågå Delvis skyet 13